+104
+33
+10
+50
JANET GUZMAN

8 August
7 August
5 August
4 August
3 August
2 August

8 August 2020

... Janet Guzman
00:00
A handful
A handful

7 August 2020

... Janet Guzman
01:10
Ya llego tu tiburón
Ya llego tu tiburón

5 August 2020

... Janet Guzman
20:34
Light weight 🥥
Light weight 🥥

4 August 2020

... Janet Guzman
20:00
S O L O
S O L O

3 August 2020

... Janet Guzman
20:12
Hasta Luego
Hasta Luego

2 August 2020

... Janet Guzman
18:10
From Mexico, with love.
From Mexico, with love.

31 July 2020

... Janet Guzman
19:02
Anything for Selena’s 🌹
Anything for Selena’s 🌹

30 July 2020

... Janet Guzman
20:19
Synchronized Swimmer 
@fashionnova
Synchronized Swimmer @fashionnova

29 July 2020

... Janet Guzman
20:46
Dropped the pin 📍
@fashionnova
Dropped the pin 📍 @fashionnova

28 July 2020

... Janet Guzman
20:34
Meooooow 🐾
@fashionnova
Meooooow 🐾 @fashionnova

27 July 2020

... Janet Guzman
19:23
Champagne Mami 🌶
@fashionnova
Champagne Mami 🌶 @fashionnova

26 July 2020

... Janet Guzman
19:07
Strawberry shortcake 🍓
Strawberry shortcake 🍓